In Divas vertelt Eric over zijn ontmoetingen met o.a. Adèle Bloemendaal, Simone Signoret, Sonia Gaskell, Caterina Valente, Hetty Blok, Liesbeth List, Ramses Shaffy, Leonard Bernstein e.a.

Hij wordt op de piano begeleid door Wolfgang Maiwald.

[](http://)