De Regentenkamer werd opgericht in 1990 door Thea van Loon en Richard Kolle, met als doelstelling het organiseren van culturele activiteiten. In eerste instantie waren dat vooral jazz concerten, maar al snel werd het uitgebreid met meer genres muziek, theater, performances en kunstexposities.

Thea van Loon heeft de stichting als voorzitter bestuurd van het prille begin in 1990 tot november 2020. Onder haar leiding en dankzij haar enthousiasme heeft de Regentenkamer al die jaren in verschillende tijdelijke panden, meestal zonder subsidie, kunnen voortbestaan. Vanaf november 2020 is Ben van den Dungen de nieuwe voorzitter en wordt er, ondanks de voor cultuur moeilijke corona periode, gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

ANBI-logo

Culturele ANBI 

De Stichting Regentenkamer is een culturele stichting zonder winstoogmerk, en is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). De organisatie berust op een onbezoldigd bestuur, enthousiaste vrijwilligers en geweldige sponsors.

Statutaire naam: Stichting Regentenkamer
Gebruiksnaam: De Regentenkamer
KvK: 63360799
RSIN: 8552.03.547
BTW nummer: NL 855203547B01
IBAN: NL60 INGB 0006854609
Correspondentieadres: p/a Haverkamp 44, 2592 BH  Den Haag

Doelstelling: Het organiseren van culturele activiteiten.

Download: Beleidsplan 2022-2024
Download: Statuten

BESTUUR & DIRECTIE

Financiële verantwoording:

ANBI rapportage 2022
ANBI rapportage 2021
ANBI rapportage 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Committee van Aanbeveling

Paul van Vliet
Dennis Weening
Wim van der Valk