Iedereen zal zo langzamerhand begrepen hebben dat onze kerk wordt afgebroken omdat er woningen voor in de plaats komen.

Na het concert van 16 december is er een afscheidsborrel, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

De Regentenkamer gaat in 2019 verder met het organiseren van concerten op een andere locatie, details hierover kunt u binnenkort op deze website lezen.