Juraj Stanik wordt vaak een ‘musician’s musician’ genoemd maar is ook bij een groter publiek een zeer geliefd pianist.
Hij studeerde destijds cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar hij nu al weer vele jaren docent is.
Naast jazz-standards speelt Juraj ook eigen composities waarin zowel eigentijdse jazz als klassieke muziek invloeden doorklinken.