In het kader van “Huilen in Den Haag”brengen Mieke Lelyveld e.a. met “De Eeuwige Rust” een avondvullend programma met o.a. toneel, muziek en een afsluitend diner.

Wat kunnen wij nog doen voor onze geliefden in de dagen na hun overlijden?

Onze organisatie is gespecialiseerd in zorg voor de overledenen. Dankzij onze expertise en liefde zullen zij op dat laatste afscheid stralend in ons midden zijn.

U wordt ontvangen door onze rouwhostess. Vervolgens trekt u door het vermaarde tranendal. In de prachtige kruiken en bloedrode schalen van Moki
Last zijn de meest kostbare tranen uit de wereldgeschiedenis opgevangen.

Onze traanconservator leidt u rond. Ook een ronddwalende violist uit het dodenrijk begeleidt u op uw tocht door de verschillende ruimtes. Zo maakt u
kennis met onze beautyfarm voor overledenen (Thanatosfarm), waar u door highly skilled assistants zal worden getoond wat mogelijk en wenselijk is na het overlijden.

Uiteraard kunt u onze zakdoekenautomaat bekijken en gebruiken voor treuren op maat. Ook zult u ervaringen van overledenen horen, onder meer over de gruwelen van het levend begraven worden. En natuurlijk stellen wij u in de gelegenheid in te tekenen voor uw eigen begrafenis of die van een van uw geliefden.

Deze avond wordt ritueel afgesloten met een engelenmaaltijd. Het voorgerecht zal ter ere van Eumolpus gezamenlijk onder doodse stilte worden genuttigd waarna Eumolpus een dankwoord tot u zal richten.

Wij vervolgen de maaltijd met engelenhaar in cherubijnensaus waarbij onze kelners u van wijn voorzien en de hemel zelf garant staat voor het dessert.

Medewerkers aan deze avond:

Jos den Bakker
Annelies van der Bie
Moki Last
Mieke Lelyveld
Ruben Maalman
Piet van der Pas
Tatiana Radier
Margreet Schuemie
Noah Eyl