In de reeks ‘Verse Voeten’ presenteert De Witte Uitgeverij ‘Tegen het einde’ van Ger van Wijck. Een postuum eerbetoon aan neerlandicus en socioloog Ger van Wijck, met gedichten, verhalen en essays. Zijn werk is bijeen gebracht in deze bundel, die op zijn verjaardag ten doop wordt gehouden.