Sintiromarus brengt authentieke zigeunermuziek uit de Balkan en Rusland.
Blichta Hoopman, familie van Tata Mirando, laat als primas graag horen
dat zigeunermuziek een wereldtaal is die spreekt van ziel tot ziel.

www.facebook.com/thehaguegipsyfestival