Sintiromarus heeft een groot repertoire met authentieke zigeunermuziek uit de Balkan en Rusland. Blichta Hoopman, achterkleindochter van wijlen Tata Mirando wil graag als vrouwelijke primas (eerste violiste) laten zien en horen dat de zigeunermuziek een wereldtaal is die spreekt van ziel tot ziel.
Na afloop gelegenheid tot jammen. Deelnemers: vrij entree.