The Hague Jazz Project is een ‘small big band’ van 11 musici, die arrangementen uitvoeren van o.a. Rob Madna en Gil Evans. In het voorjaar van 2008 besloot een aantal jazzmusici onder leiding van bugelspeler/arrangeur Wim Minnaar van start te gaan met The Hague Jazz Project.

Om te beginnen koos Wim Minnaar voor het werk van pianist/componist Rob Madna. Niet zo verwonderlijk, een aantal orkestleden maakte lang deel uit van het Hobby Orkest van Rob Madna.

Rob Madna had zijn opvattingen over hoe een big band moet klinken: nooit te hard en altijd transparant zodat alle stemmen in het arrangement volledig tot hun recht komen. Een filosofie die Wim Minnaar doorzet in zijn arrangementen voor The Hague Jazz Project. Het verschil met toen is echter dat The Hague Jazz Project geen big band is, een bewuste keuze. Daar waar in een big band de secties (trompetten, trombones, saxen en ritme) gezamenlijk of apart aan het werk zijn, gaat Wim Minnaar bij het schrijven voor The Hague Jazz Project uit van het idee dat binnen één sectie gelijktijdig verschillende melodische stemmen kunnen klinken.

Het repertoire bestaat inmiddels uit zo’n dertigtal stukken, waarbij de gearrangeerde delen worden afgewisseld met improvisaties door alle orkestleden.

De geroutineerde, gepassioneerde musici hebben bewezen dat dit bijzondere orkest het beluisteren meer dan waard is. De transparante klankkleur en dynamiek vormen de peilers van hun speelcultuur.