Deze small big band is op weg van Birth of the Cool naar een nieuw project Porgy & Bess volgens het procédé van Gil Evans en de onmiskenbare hand van Wim Minnaar. Tevens nieuwe arrangementen van composities van Cees Slinger, Frans Elsen en Rob Madna; helden van de Nederlandse jazz.

De Regentenkamer kan niet zonder de steun van haar Vrienden en inzet van haar vrijwilligers. Als dank hiervoor, zijn zij vanavond van harte uitgenodigd.

Vrienden en vrijwilligers: Vrij entrée !